* TL Phục Ma (3.6 Cs) - Open 19h30 T4 14/08 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
15-8-2018
Tin tức khác

* TL Phục Ma (3.6 Cs) - Open 19h30 T4 14/08 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
15-8-2018
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
15-8-2018